قیمت مواد پتروشیمی در هفته دوم آبان 98

کلیه قیمت ها به ریال می باشد

عنوان کالا شنبه 98/08/11 یکشنبه 98/08/12 دوشنبه 98/08/13 سه شنبه 98/08/14 میانگین هفته قبل میانگین ماه قبل
Lld209 Amir 109,000 109,000 108,000 107,500 108,600 109,784
Lld209 Arak 106,000 106,000 1055,000 106,500 106,000 107,417
EX5 Jam 103,000 102,500 102,000 102,750 107,127
EX5 Bakhtar 0 109,333
EX5 Marun 101,700 101,900 102,000 101,800 103,855
52518 110,500 110,200 109,500 110,000 109,700 109,489
Hi500 104,500 104,500 105,000 103,250 102,850
2420K 116,000 115,500 116,000 116,000
0035 101,500 101,200 100,600 101,000 101,200 101,963
2102 108,200 108,000 108,000 108,100 108,262