اصفهان – فروشگاه مرکزی

ایران، اصفهان، خیابان آتشگاه، روبروی بانک صادرات شعبه بهار.

تلفن: 37719300
شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 تا 21.
جمعه از ساعت 8 الی 12