کاربر محترم
خواهشمند است پیش از تکمیل اطلاعات در فرم به موارد زیر توجه بفرمایید.

  • در این سایت و طی فرم های آتی مجموعاً اطلاعات مختلفی از شما اخذ می گردد. مقتضی است در تکمیل این اطلاعات نهایت دقت به عمل آید. تکمیل همه فیلدها الزامی است.
  • اطلاعات ثبت شده در این سایت کاملاً محفوظ بوده و به هیچ وجه در اختیار مجموعه ثالث قرار نخواهد گرفت و صرفاً به جهت به کارگیری در مشاغل تعریف شده مورد استفاده قرار می گیرد.
  • توجه داشته باشید تکمیل این اطلاعات هیچ گونه تعهد و بار حقوقی برای سایت  و شرکت تماشا پلاست ایجاد نمی کند و این مجموعه الزامی برای اشتغال کاربران ثبت نام شده ندارد. چنانچه مشاغل پیش بینی شده با مختصات کارجو انطباق لازم را داشته باشد طی تماس های بعدی مراحل کار ادامه پیدا خواهد کرد.
  • ملاک تصمیم گیری در بررسی فرم ها، صحت خود اظهاری کاربر می باشد لذا هرگونه مغایرت اطلاعات که باعث ایجاد هزینه های مالی، اداری و حقوقی شود، می تواند از طریق مراجع ذیصلاح مورد پیگیری قرار گیرد.

شما با تکمیل و ارسال فرم همکاری تصدیق می کنید که موارد فوق رامطالعه نموده و با آنها موافق هستید.

فرم همکاری با ما