تماشاپلاست تولیدکننده نایلون گلخانه ای، نایلون کشاورزی و نایلون شیرینگ محصولات →

آرشیو برای: راه حل های احداث گلخانه

nylon-greenhouse-min

نایلون مخصوص گلخانه

گلخانه های زیادی در سراسر کشور با استفاده از نایلون های تماشا پلاست پوشیده شده اند که محصولات مختلفی از جمله فلفل دلمه،