تماشاپلاست تولیدکننده نایلون گلخانه ای، نایلون کشاورزی و نایلون شیرینگ محصولات →

Archive for tag: морковь под низким туннелем

Посадка моркови под низкой туннельной пленкой

SF-Melon-SE-16-1280x853-1280x853

Как фермер, я всегда ищу новые идеи и простые, недорогие решения для повышения производительности и эффективности. Я никогда не обнаруживал никакой ак...

Read More 0